за нас

ЗА НАС

Принципи на Health PR

  • Health PR се ръководи от обществения интерес и стратегиите на партньорите си при пълно спазване на нормативната рамка, правила и етичния кодекс в бранша.
  • Основният принцип на Health PR е да предоставя качествени и ефективни решения, стратегии и тактически планове за изпълнение на целите на възложителите си за постигане на устойчиви отношения с всички заинтересовани страни в здравния сектор.
  • Health PR е надеждният партньор на субектите в здравния сектор за ефективно представяне на иновативните дейности, добрите практики и комуникирането на възможните решения на обществените проблеми, свързани с опазването на човешкото здраве и качество на живот.
  • Health PR гради отношения с партньорите си, институциите, заинтересованите страни и медиите основани на доверие и диалог.
  • Health PR не е политически пристрастна и се ръководи единствено от стремежа си да спомага активно в изграждането на по-добро здравеопазване в България.
  • Health PR предоставя своята експертиза за управление на комуникациите, ефективния диалог с обществеността и постигането на трайни резултати в изпълнение на целите на своите партньори в унисон с обществения интерес и нормативната рамка.
  • Health PR е компания, която отстоява кредото, че общите усилия за повишаване на осведомеността и обезпечаването на достъпа до терапия гради по-успешен и по-здрав свят за поколенията след нас.
  • Health PR е компания, която като партньор предоставя своята експертиза и професионални ресурси на компании, които са лидери в иновациите за спасяване на човешки живот и опазване на качеството му.