за нас

ЗА НАС

Health PR е компания, която е специализирана в предоставянето на професионални ресурси, стратегическите и тактически интегрирани комуникационни и маркетингови стратегии в областта на здравеопазването. Ние сме надеждният партньор на биотехнологичните и фармацевтични компании, лечебни заведения, научни и професионални дружества, съсловни организации, асоциации, програми и проекти на институции и всички останали заинтересовани страни в здравния сектор.

Комуникацията с нашите партньори от здравния сектор и обществеността се основават на професионални ресурси и услуги, които са изградени върху почтеност и при изпълнение на високоетични консултантски, комуникационни и маркетингови практики за привличане на клиенти и изграждане на дългосрочни бизнес отношения.

Нашите бизнес практики, политики и процедури целят осигуряване на качествени професионални ресурси и услуги, които оправдават доверието и рационалните очаквания на нашите партньори.

Health PR е отговорен партньор във всички аспекти на своята работа – предоставяне на услуги в областта на професионалните ресурси и стратегическата комуникация със заинтересовани страни, връзки с медиите и партньорите в здравеопазването, интегрирания маркетинг, маркетинга на съдържанието, връзките с обществеността и др.