за нас

За нас

Екип

Д-р Кунчо Трифонов, MD, MBA

Д-р Кунчо Трифонов, MD, MBA е специалист в областта на здравеопазването и фармацевтичния сектор с 6 годишен опит като управител на фармацевтична компания (Органон България -1997-2003) и повече от 14 години опит като управител на компания за услуги в сектор здравеопазване (Ай Ем Ес България – 2003-2017), както и с 6-годишен опит като академичен преподавател – асистент по Вътрешни болести (1991-1997). Компетентностите на д-р К. Трифонов включват, но не се ограничават до управление на комплексни консултантски проекти, обширни анализи на данни, аутсорсинг обслужване на клиенти, консултиране за ефективност на продажбите и подобряване на ефикасността. Д-р К. Трифонов има опит в дигиталното здравеопазване и в детайли в инструментите за цифрова комуникация с HCP за фармацевтичната индустрия.

Вяра Станева

Вяра Станева e експерт „Връзки с обществеността“ с опит в изпълнението на комуникационни дейности, изграждане на комуникационни проекти и организирането на публични събития и конференции.
Има 5-годишен опит като журналист и работа в сферата на комуникациите. Четири от тях посвещава на темите и проблемите в сферата на здравеопазването. Задълбочено познава и процесите в социалния сектор.
В периода август 2017 – януари 2018 година е част от екипа, работил по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, в отдел „Комуникация и пресцентър“.
Завършила е бакалавърска степен „Българска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридкси“ през 2012 година, последвана от магистратура по „Журналистика, продуцентство и финанси в медиите“ във Висшето училище по застраховане и финанси.

Анна Ботинова

Анна Ботинова е експерт “Връзки с обществеността” с дългогодишен опит в медийното отразяване и комуникационните дейности в сферата на здравеопазването. Един от водещите български журналисти, специализирани в темите медицина и здравеопазване. В продължение на 20 г. работи като репортер и редактор в един от най-големите всекидневници, където пише по въпросите на здравното осигуряване от първия ден на влизането му в сила у нас. Там е и част от екипа, разработил първото тематично седмично здравно приложение във всекидневния печат в България. Има професионален опит и в отразяването на социални теми.
Завършила е журналистика в СУ “Св. Кл. Охридски” с профил “Печат”.

Надя Димитрова

Специалист Продажби

Надя Димитрова, MBA е със сериозен опит в продажбите на реклама в печатни лайфсатайл медии, участва в изготвянето на стратегия за позиционирането и стъпването на пазара на Британско лайфстайл списание, както и в организирането и провеждането на телевизионни конкурси под лиценза на мъжките издания на Attica Eva, което включва и продажба на телевизионна реклама. През 2006 създава проект за специализирана верига в търговията на дребно с премиум стоки, след което го реализира и е Търговски Директор на веригата до 2009 г. Надя Димитрова има разнообразен професионален опит, тъй като нейният професионален живот е бил обвързан със сектора на международните финансови институции като Световната Банка.

Надя Димитрова е завършила английския факултет по Индустриално инженерство към Технически Университет -София и MBA, Marketing в City University of Seattle. 

Зейнеп Хавальова

Специалист по здравни комуникации

Зейнеп Хавальова е специалист по здравни комуникации с фокус изграждане и поддържане на на взаимоотношение с партньори на изпълнителните на болнична медицинска помощ. Зейнеп е професионалист по здравни грижи със задълбочени познания в болничното здравеопазване, натрупани в практическа работа в АГ отделение. Има опит и във фармацевтичната индустрия. Притежава бизнес усещане и дисциплина в работата, упоритост за реализиране на поставените цели. Успешната болнична комуникация с партньорите е основа за изграждането на болнична екосистема и това е сферата, в която Зейнеп е експерт.

Рая Димитрова

Въпреки че Рая Димитрова е само на 21 години и е нов член на нашия екип, от дете расте в PR средите и с интерес към здравеопазването. Едновременно с работата си при нас следва “Връзки с обществеността” в Нов български университет. Желанието ѝ да стане значима част от тази сфера, да се развива и да организира събития я мотивира да дава всичко от себе си в научаването на нови неща всеки ден и да бъде част от различни проекти.