УСЛУГИ

УСЛУГИ

Health PR е компания, която е специализирана в предоставянето на професионални ресурси, стратегическите и тактически интегрирани комуникационни и маркетингови стратегии в областта на здравеопазването.

 • Предоставяне на професионални ресурси
 • Стратегически комуникации
 • Връзки с медиите
 • Връзки с обществеността
 • Корпоративни комуникации
 • Кризисен ПР
 • Корпоративна социална отговорност
 • Програми за устойчивост – взаимоотношения със заинтересованите страни
 • Content Marketing
 • Media Trainings
 • Employer Branding
 • Digital marketing
 • Digital PR
 • Организиране на публични събития
 • Организиране на научни и практически конференции
 • Обучения в областта на комуникациите
 • Стратегически маркетинг консултации и др.