за нас

ЗА НАС

Компетентност

  • Задълбочено познаване на процесите в здравния сектор.
  • Експертиза в стратегическия маркетинг на субектите в сектор здравеопазване.
  • Опит в изграждането и реализирането на ефективни маркетингови и комуникационни стратегии и проекти.
  • Устойчиви и основани на доверие взаимоотношения с всички заинтересовани страни в сектора.
  • Гъвкавост и ad hoc действия при изработване на ефективни решения в кризисни ситуации.
  • Установени взаимоотношения с институциите, професионалната общност и медиите, базирани на доверие и сътрудничество.
  • Опит в изпълнението на комуникационни дейности по европейски програми и проекти.
  • Опит в изпълнението на проекти по Еразъм + и техни модули