за нас

ЗА НАС

Области на експертиза

 • Стратегически комуникации
 • Връзки с медиите
 • Връзки с обществеността
 • Корпоративни комуникации
 • Кризисен PR
 • Популяризиране на програмите за Корпоративна социална отговорност
 • Подпомагане при провеждане на програмите за устойчивост
 • Публичност на програмите за достъп
 • Обучения в областта на комуникациите – Communication & Media Trainings
 • Content Marketing
 • Digital marketing Digital PR
 • Организиране на публични събития, научни и практически конференции
 • Стратегически маркетинг консултации