about us

About Us

The team

Kountcho Trifonov, MD, MBA

Kountcho Trifonov, MD, MBA is healthcare and pharmaceutical sector professional with 6 years of experience as GM of biopharmaceutical company (Organon Bulgaria – 1997-2003) and more than 14 years of experience as GM of healthcare and pharmaceutical sector servicing company (IMS Bulgaria – 2003-2017), along with 6 years of experience as academic teaching physician as Assistant Professor in Internal Medicine (1991-1997). The strong assets of Dr. K. Trifonov include but are not limited to complex consulting projects management, extensive data projects, client servicing outsourcing processes, sales force effectiveness consulting and efficacy improvements. Recent involvement of Dr. K. Trifonov includes digital healthcare and in detail in digital communication tools with HCP for pharmaceutical industry.

Vyara Staneva

Vyara Staneva is a PR specialist with experience in communication activities, working on communication projects and organizing public events and conferences.
She has 5 years of experience as a journalist and an expert in the field of communications. Four of them have been devoted to issues in health care. She is also familiar in details of the social sector processes.
Between August 2017 – January 2018 she was a part of the team which was working on the preparation and organization of the Bulgarian Presidency of the Council of the EU 2018 in the “Communication and Press Center”.
She graduated “Bulgarian Philology” with a Bachelor’s degree at the Sofia University “St. Kliment Ohridski” in 2012, followed by a Master’s degree in “Journalism, Production and Finance in the Media” at the University of finance, business and enterpreneurship.

Анна Ботинова

Анна Ботинова е експерт “Връзки с обществеността” с дългогодишен опит в медийното отразяване и комуникационните дейности в сферата на здравеопазването. Един от водещите български журналисти, специализирани в темите медицина и здравеопазване. В продължение на 20 г. работи като репортер и редактор в един от най-големите всекидневници, където пише по въпросите на здравното осигуряване от първия ден на влизането му в сила у нас. Там е и част от екипа, разработил първото тематично седмично здравно приложение във всекидневния печат в България. Има професионален опит и в отразяването на социални теми.
Завършила е журналистика в СУ “Св. Кл. Охридски” с профил “Печат”.

Надя Димитрова

Специалист Продажби

Надя Димитрова, MBA е със сериозен опит в продажбите на реклама в печатни лайфсатайл медии, участва в изготвянето на стратегия за позиционирането и стъпването на пазара на Британско лайфстайл списание, както и в организирането и провеждането на телевизионни конкурси под лиценза на мъжките издания на Attica Eva, което включва и продажба на телевизионна реклама. През 2006 създава проект за специализирана верига в търговията на дребно с премиум стоки, след което го реализира и е Търговски Директор на веригата до 2009 г. Надя Димитрова има разнообразен професионален опит, тъй като нейният професионален живот е бил обвързан със сектора на международните финансови институции като Световната Банка.

Надя Димитрова е завършила английския факултет по Индустриално инженерство към Технически Университет -София и MBA, Marketing в City University of Seattle.