За седма поредна година Капитал организира конференция, посветена на здравния сектор и проблемите в здравеопазването в България.

В годината, която подложи на стрес тест здравните системи по света, ще Ви запознаем с тенденциите на предстоящата ера след годината, в която здравната система работи под знака на COVID-19 от гледната точка на законодателите, регулаторите, лечебните заведения и фармацевтичните компании.

Здравеопазването не само продължава бъде сред най-бързо растящите сектори на икономиката, но само за месеци доказа, че ролята му в съвременните общества е на стратегически сектор за националната сигурност и непреодолим фундамент на всички стопански и обществени процеси.

Под знака на пандемията разделихме годишната си конференция за първи път на 2 части, като в първата търсихме отговора на най-актуалната тема за достъпа на пациентите до терапия и лекар – електронното здравеопазване.

Във втората част се опитваме да погледнем напред и да прогнозираме, заедно с нашите лектори в какво състояние остава здравният сектор след ерата COVID, какви промени трябва да се направят, какво се случи с терапията на останалите тежки социално-значими заболявания и защо е необходимо спешно да се фокусираме върху тях, иновациите и безопасността на пациентите и лекарите.  Теми на предстоящото събитие– Пост-COVID в онкологичната помощ- Пост-COVID в лечението на социално-значимите заболявания- Иновации и добри практики в здравния сектор – победителите в конкурса и техните постижения- Безопасност на пациентите в болничните лечебни заведения

Кога и къдe
23 март 2021, Онлайн, на Youtube страницата на Капитал, както и на Капитал LIVE

Събитието е безплатно, но изисква задължителна регистрация за онлайн стримийнга ТУК

* На събитието и в онлайн платформата не се допускат лица под 18 години