Основната причина е изтеглянето им от производство и внос поради икономическа нецелесъобразност

Близо 450 лекарства са липсвали от аптеките в България през последната година, показват данните от онлайн платформата за сигнали от пациенти за недостиг на медикаменти. Платформата се поддържа от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия по споразумение с Българския пациентски форум за улесняване на достъпа до терапия.

Дефицитите на медикаменти са най-яркият резултат от рестриктивната ценова регулация на лекарствата от страна на държавата. През последните години освен изискването за най-ниска цена на ниво производител в ЕС бяха въведени множество допълнителни изисквания, които направиха производството и вноса на много лекарства икономически неизгодни.

Лекарствата си отиват

Общо 158 лекарства са изтеглени от българския пазар през 2018 г по данни на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. През периода 2014 – 2017 г. броят на дерегистрираните продукти в България е 1512, сочи годишният доклад Изпълнителната агенция по лекарствата. В документа на ИАЛ се посочва още, че само през 2017 г. са били изтеглени 327 лекарства, без нито едно от тях да има проблем с лекарствената безопасност.

Сигналите на гражданите за липси, отправени към асоциацията, сочат същата тенденция – 82% от тях са за лекарства, чийто внос е временно или трайно преустановен, или са дерегистрирани от производство и внос в България, става ясно от данните на асоциацията.

През последните две седмици са зачестили сигналите за липса на животоспасяващи медикаменти, които са в процес на спиране от продажба в страната, а също така активно се търсят медикаменти, които вече не се продават в България и са със заличени досиета, казват от неправителствената организация. Причината е, че лекарите продължават да изписват спрени от производство и внос лекарства, някои от които нямат аналог на пазара. В този случай единственият начин да се намери лекарството е пациентът да го търси в чужбина или да пътува зад граница.

Как да се намерят 

Един от възможните механизми за намиране на липсващата терапия е да се преразгледа подзаконовата нормативна уредба и да се преговаря с производителите, чиито лекарства нямат аналог на пазара. Националният съвет по цените и лекарствената агенция наблюдават активно лекарствата, които са сами в група, но не може да ги спре да напускат България.

От асоциацията за развитие на паралелната търговия смятат, че трябва да се създаде законова възможност за паралелен внос от други европейски страни при установяване на временен недостиг заради производствени или други причини, които възпрепятстват производителите да осъществяват ритмични доставки на определени медикаменти, а също така да се улесни паралелният внос от други държави на продукти, които вече са напуснали България.

Източник: Капитал