Родителите на 10 922 бебета са запазили стволовите им клетки през 2022 г.

Родителите на 10 922 бебета са запазили стволовите им клетки през 2022 г.

Взетите и съхранявани в български тъканни банки проби може да се транспортират и трансплантират в цял свят Предимството на съхраняваните в български тъканни банки проби е, че клетките се обработват възможно най-скоро след раждането – ключово условие за високо качество...