Подпомагане при провеждане на програмите за устойчивост