98% от пациентите с ХИВ/СПИН в България получават антиретровирусна терапия, която се осигурява безплатно от държавата. При близо 90% от тях е постигнат прицелният терапевтичен резултат – вирусът е неоткриваем чрез стандартните изследвания. Така България постига една от основните цели на инициативата UNAIDS, която обединява международните усилия за справяне с ХИВ/СПИН.

Това съобщи в Световния ден за борба с ХИВ/СПИН – 1 декември, доц. д-р Нина Янчева, дм, от Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на МУ-София, началник на Отделението по придобита имунна недостатъчност в СБАЛИПБ “Проф. Иван Киров“, член на Експертния съвет по инфекциозни болести към Министерството на здравеопазването.

 

 

На пресконференцията „ХИВ – 40 години по-късно“, на която лекари и журналисти обсъдиха съвременните предизвикателства пред ХИВ пациентите в България и стигмата към тях, участва и проф. д-р Татяна Червенякова, дмн, изпълнителен директор на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, главен координатор на Експертния съвет по инфекциозни болести към Министерството на здравеопазването. Събитието бе организирано от фармацевтичната компания MSD с цел повишаване на информираността сред обществото във връзка със заболяването.

„ХИВ и СПИН е пандемия, която не е отзвучала и продължава да бъде основен здравен проблем в световен мащаб. 37,7 млн. души по света живеят с ХИВ, а 16% от носителите на вируса не знаят, че са заразени. Всеки може да бъде заразен, вирусът се предава по кръвен път, основният начин на заразяване е хетеросексуалният контакт“, каза проф. Червенякова. Тя разгледа митовете и истините по отношение на ХИВ/СПИН. Мит е, че вирусът може да се предава по контактно-битов път, както и че ХИВ-позитивните са опасни за хората в своето обкръжение и трябва да спазват допълнителни мерки.

„Около 1900 пациенти с ХИВ и СПИН се проследяват и лекуват в 5-те специализирани центъра у нас. Само 25 от тях не са на терапия по тяхно желание. Тенденция в цяла Европа и у нас е, че пациентите застаряват – най-възрастният ни пациент е на 81 г., диагностициран през 2008 г.“, каза доц. Янчева. При редовен прием на антиретровирусна терапия хората с ХИВ/СПИН постигат сходна продължителност на живота с тази на останалите, които не са заразени. Те могат да живеят нормално, да създават семейства и да имат деца, но въпреки това стигмата продължава, каза доц. Янчева. СЗО препоръчва за хората с ХИВ/СПИН да бъде осигурявана антиретровирусна терапия доживот, както и да имат гарантиран достъп до здравни грижи.

85% от пациентите у нас са мъже, като повечето са в най-рисковата група на хомо- и бисексуалните мъже. Рискът от предаване на инфекцията от майка на бебе намалява значително, ако вирусът е открит навреме, майката е на антиретровирусна терапия, раждането става по оперативен път и се избягва кърменето.

През 2020 г. са диагностицирани 185 души с ХИВ у нас, а от началото на 2021 г. до момента са 219 – имало е забавяне заради COVID пандемията през миналата година, каза още доц. Янчева. Тя допълни, че много българи с ХИВ/СПИН се връщат от чужбина и продължават терапията си у нас. До момента от COVID са починали двама от пациентите с ХИВ/СПИН у нас, тъй като са били с много тежък имунен дефицит поради нередовния прием на лекарствата за основното заболяване.

През годините сме имали много трудни периоди с осигуряването на антиретровирусната терапия за нашите пациенти, но сега доставките са редовни и COVID пандемията не повлия негативно, каза още проф. Червенякова. В Министерството на здравеопазването е взето решение за поддържане на 1-месечен резерв с необходимите медикаменти. Специалистите определиха като голям напредък в лечението осигуряването на еднотаблетен режим на терапия за възможно повече пациенти, тъй като се улеснява придържането към терапевтичния режим.   

Допълнителни данни

ХИВ в световен мащаб и в България

Въпреки значителния напредък в превенцията на ХИВ/СПИН, заболяването продължава да представлява едно от основните предизвикателства за общественото здраве.1 Според данни на Световната здравна организация (СЗО), приблизително 38 милиона души в световен мащаб живеят с ХИВ, като през 2020 година починалите от ХИВ инфекция са 680 хиляди, а броят на новоинфектираните е 1,5 милиона.1 Близо 137 000 души са били диагностицирани с ХИВ-позитивен статус в Европейския регион през 2019 г.2

 В България за периода 1986 – 2020 година общият брой на регистрирани случаи на ХИВ инфекции е 3483, с намаляваща тенденция през последните години – броят на регистрирани случаи на годишна база през 2017 е 241 души, през 2018 е 311 души, през 2019 е 258 души и през 2020 е 199 души.3 По отношение на разпределението на заболеваемостта по пол, броят на новоинфектирани мъже е значително по-голям в сравнение с този на новорегистрираните жени с ХИВ – през 2020г. съотношението мъже/жени е 5:1.

ХИВ може да се предава чрез обмен на различни телесни течности от заразени хора, като кръв, кърма, семенна течност и вагинални секрети1. В България инфекцията се предава най-често по сексуален път – 89% от всички нови случаи на ХИВ инфекция през 2020 година, от които 47.2% са сред групата на мъже, които са имали сексуален контакт с лица от същия пол и 41.7% инфектирани при хетеросексуален полов контакт3. За последните близо 11 години се наблюдава драстичен спад в случаите на предаване на инфекцията по инжекционен път при употреба на наркотици –  от 34% през 2010 до 9% през 2020 година3. Най-голям брой засегнати от вируса през същата година попадат във възрастовата група 30-39 години (34%), а близо 60% от новоинфектираните с ХИВ лица са на възраст между 30-50 години3.

 Стигми за ХИВ позитивните лица все още съществуват

За съжаление, митовете около ХИВ продължават да създават стигми, които могат да засегнат всеки аспект от живота и здравето на хората със статус ХИВ, като неоптимално придържане към терапевтичния план, нередовни посещения при лекар, високи нива на депресия и непълноценен начин на живот4. Една от най-разпространените стигми е убеждението, че само определени групи хора могат да се инфектират с вируса. Един от начините да преодолеем стигмите е откритата комуникация по темата. Така много от погрешните схващания за ХИВ-позитивните лица ще се опровергаят и ще помогнат на другите да научат повече за вируса. 

Съвременно лечение на ХИВ

Благодарение на антиретровирусната терапия, ние сме свидетели на огромен напредък и успех в контролирането и трайното потискане на вирусната активност, превръщайки ХИВ инфекцията в управляемо хронично здравословно състояние1. По данни на Световната здравна организация до юни 2021 година, 99% от лицата, носители на ХИВ в глобален мащаб, получават достъп до антиретровирусна терапия1. В България през 2020 година броят на пациентите наблюдавани или лекувани в лечебни заведения за ХИВ е 1 808, като 98% от тях са получавали антиретровирусно лечение3. Антиретровирусната терапия включва комбинация от медикаменти – фиксирани дозови комбинации и еднотаблетни режими, които се приемат ежедневно5. Еднотаблетните режими за лечение на инфекция с човешки имунодефицитен вирус (ХИВ) осигуряват решаващи предимства за лечението му6. Най-очевидното предимство е потенциалът за по-лесно придържане към терапията поради намаления брой таблетки за прием6. Други предимства са по-ниски здравни разходи и по-голяма удовлетвореност от пациентите6. Наличието на ефективни терапии позволява на хората, живеещи с ХИВ да водят дълъг, здравословен и пълноценен живот. 

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в република България 2021 – 2025 

В резултат на предоставяните услуги в страната чрез Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България в периода 2017 -2020 година, се постигна устойчиво задържане на ниското ниво на заболеваемост от ХИВ – под 1% сред общото население и недопускане на развитието на концентрирана епидемия сред групите в най-висок риск3. През 2021 година Министерският съвет прие удължаване на програмата за периода 2021-2025 година, като новите мерки ще надграждат постигнатите до момента резултати в борбата с ХИВ в страната7. Дейностите, предвидени за изпълнение по Националната програма са осигуряване на ранна диагностика, лечение и мониториране на терапията на случаите на ХИВ7. Приемането на програмата ще допринесе за ограничаване разпространението на посочените заболявания в страната и ще изпълни поетите на международно равнище ангажименти в превенцията и контрола на заболяванията, в съответствие с глобалната стратегия срещу ХИВ на обединената програма на ООН за борба с ХИВ/СПИН (UNAIDS)7. 

За компанията

MSD, позната като Merck & Co., Inc., Рауей, Ню Джърси в САЩ и Канада, развива дейност в България вече повече от 20 години. Още от самото начало MSD България целенасочено работи за осигуряването на достъп до иновативни здравни решения. Усилията ни са концентрирани върху развитието на имуноонкологията – област с потенциал да се превърне не само в нова парадигма за лечение на рака, но и в нова надежда за по-дълъг и по-качествен живот на пациентите. По отношение на профилактиката, MSD споделя стремежа към увеличаване броя на ваксинирани лица и предоставя най-широкия възможен достъп в една устойчива рамка, осигуряваща иновативни ваксини за справяне с важни неразрешени здравни нужди. Като част от дългогодишната си водеща роля в терапията на инфекциозни заболявания, MSD България си сътрудничи с научната и пациентската общност за разработване и осигуряване на иновативни решения за подпомагане на хората, живеещи с хроничен хепатит С и HIV. За повече информация за компанията посетете https://www.msd-bulgaria.com/Bulgarian/home/ и последвайте MSD България в социалните мрежи – LinkedIn и Facebook.

Референции:

  1. World Health Organization, HIV/AIDS (26.11.21). Достъпно на: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids – REF-144579
  2. European Centre for Disease Prevention and Control, HIV/AIDS surveillance in Europe 2020, (26.11.21), Достъпно на: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/hiv-surveillance-report-2020.pdf – REF-144580
  3. Министерство на здравеопазването, ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ И СПИН“ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 г., (26.11.21), Достъпно на: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/08/02/doklad_hiv_2017-2020epid_data_23july_2021_press.pdf – REF-144582
  4. National Center for Biotechnology Information, How Does Stigma Affect People Living with HIV? The Mediating Roles of Internalized and Anticipated HIV Stigma in the Effects of Perceived Community Stigma on Health and Psychosocial Outcomes, (26.11.21), Достъпно на: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5143223/ REF-144583
  5. bg, Терапия срещу ХИВ спира развитието на СПИН, (26.11.21), достъпно на: https://www.puls.bg/novini-i-sbitiia-c-2/terapiia-sreshchu-khiv-spira-razvitieto-na-spin-n-41228REF-144584
  6. National Center for Biotechnology Information Once-Daily, Single-Tablet Regimens For the Treatment of HIV-1 Infection, (26.11.21), Достъпно на: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4296592/REF-144585
  7. Министерство на здравеопазването, Приета е Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2021-2025 г., (26.11.21), Достъпно на: https://www.mh.government.bg/bg/novini/ministerski-savet/prieta-e-nacionalna-programa-za-prevenc-12-08-2021/REF-144586