Как се отрази COVID кризата на продажбите на лекарства и козметика?

По данни на IQVIA за продажби от дистрибутори към аптеки за първото полугодие на тази година, ритейл пазарът на дребно в България расте с 6.5% в стойност спрямо същия период на миналата година. Общият оборот за периода възлиза на 1.4 млрд. лв. по брутни цени, преди рабати и отстъпки. Наблюдава се ефект на свръхпотребление на определени групи продукти по време на извънредното положение, предизивикано от пандемията, по-специално в периода март-април, последвано от период на спад в продажбите през май и юни.

Прескрипторните лекарства формират основните продажби на ритейл пазара, достигайки стойност от 1.1 млрд. лв., което представлява ръст от 7.5% в сравнение с миналата година. При лекарствата без рецепта ръстът е 2.4%, достигайки стойност от 256 млн. лв за първото полугодие.

Как се развива аптечният пазар през последната година?

РЕКЛАМА

Част от аптеките пострадаха изключително много от кризата, по-специално тези в моловете, които останаха затворени за по-дълъг период. Същото важи и за част от аптеките, намиращи се на територия на супермаркети, които в началото на кризата имаха по-малко посетители.

В сравнение с други пазари в държавите от Централна и Източна Европа, през 2019 България се намира в средата на класацията с приблизително една аптека на 2 300 човека. В голяма част от страните от региона нивата са по-скоро от население 3000 души на аптека, достигащи от 4 000 до 6 000 души на аптека в страни като Унгария, Чехия и Словения

Ако следим европейските тенденции, в бъдеще може да се очаква допълнителна консолидация и намаляване броя на аптеките в България. През юни 2020 г. повече от 100 аптеки в страната не са оперирали в сравнение с първото полугодие на 2019 г. Последните данни на IQVIA България за работещите аптеки на българския пазар сочат, че има малко над 3000 активни аптеки в страната. Процесът е изключително динамичен – постоянно се отварят и затварят обекти, като тенденцията е по-скоро за намаляването им.

Групирали сме аптеките по брой и стойност на продажбите. Като брой към края на юни най-много са единичните аптеки (около 45% от всички регистрирани), следвани от вериги с над 50 обекта (близо 20% от всички аптеки на пазара), и веригите с от две до четири аптеки ( приблизително 17% от всички аптеки в страната). Най- значително нарастване на броя се наблюдава при независимите аптеки и веригите с над 50 обекта, сравнено с миналата година.

В същото време по продажбите в стойност на веригите с над 50 обекта заемат над 43% от пазара, въпреки големия обем обекти единичните аптеките имат по-малък оборот.

Каква е COVID динамиката при козметиката?

Козметиката е секторът, понесъл сериозен удар от COVID-пандемията. В сегмента има до голяма степен спонтанни продажби, при които клиентите отиват в аптеката за друго, но си купуват и скъп крем допълнително. Ограниченият човекопоток през аптеките по време на извънредното положение удари най-силно продажбите на продукти, които са от високите ценови категории и не се разглеждат като есенциални козметични продукти. Като цяло се регистрира спад за полугодието от 15% или 14 млн. лв.. (10% през март, 40% през май и 33% през юни.)

През юли и август козметичният сектор отново отбеляза ръст. Тази тенденция се отразява върху самите аптеки, тъй като маржът за козметичните продукти е по-голям, сравнен с този при лекарствата. В тази категория има ръст от над 1 200% при дезинфектантите за ръце, чиито продажби достигат 2.8 млн. лв за първото полугодие.

Как се отрази пандемията върху продажбите на хранителни добавки?

Продажбите на хранително добавки регистрират ръст от 15%, сравнено с предишната година, достигайки 250 млн. лв.

През февруари имаше забележим ръст в продажбите около грипната епидемия, последвана от коронавирусната пандемия – през февруари над 30%, през март – над 67%, с всички пациенти запасяващи се с витамини, цинк, магнезий и други добавки. В резултат на това се получи презапасяване и много продукти останаха неизползвани, което доведе и до спада през Април и Май с приблизително между 5% и 7% .

Най-висок ръст се регистрира в продажбите на витамини А и Д – 190%, на витамин С – 100%, на имуностимулантите, мултивитамините и на противовирусните продукти.

Как се развиват онлайн аптеките по време на пандемията?

Бюлетин

Бюлетин „Ритейл“

Седмичен бюлетин с най-важното от ритейл сектораВашият emailЗапишете се ›

IQVIA активно следи електронните продажби на аптеките.

Необходимо е да отбележим една законова особеност при онлайн аптеките, а именно че там са забранени продажбите на лекарства по лекарско предписание. Те могат да се осъществяват само във физическите обекти. С други думи онлайн се продават само лекрсатва без рецепта, хранителни добавки, козметика и др. Някои Европейски държави разрешават и продажбата на лекарства с рецепта, но това е тясно свързано с развитието на електронното здравеопазване и електронната рецепта.

Онлайн аптеките преживяха сериозен пик на продажбите при определени продукти. За разлика от физическите аптеки като обеми сегментът нарасна с двуцифрени темпове, макар и от по-ниска база.

Сериозен скок в продажбите се регистрира през февруари и март, с пикове при лекарствата без рецепта през март.

В този канал козметиката отбелязва ръст през първата половина на годината, което съвпада с трендовете в останалите европейски страни, в които продажбите на козметика нарастват стабилно в онлайн аптеките. Това е логично развитие, защото много хора познават марките, купуват ги редовно и възможността да си ги поръчат онлайн е основен улесняващ фактор. Допълнително – това не са наложителни, спешни покупки и клиентите могат да изчакат закъснение от 3-5 дни. Още повече онлайн каналите често предлагат намаления на клиентите, което ги прави по-атрактивни.

Основните компании в този сегмент са L’oreal, Pierre Fabre и Beiersdorf, които отбелязват сериозен ръст в онлайн продажбите от януари до юни, донякъде компенсирайки спада, който се наблюдава за същите категории във физическите обекти.

Стойността на сегмента е все още ниска, но разкрива сериозен потенциал за ръст, означавайки, че се очаква все повече играчи да развиват и да се фокусират върху собствените си онлайн аптеки.

Има два основни модела на развитие на електронната търговия в сектора. Единият е класическата доставка по домовете, която позволява на клиента да влезе в онлайн сайта на аптеката, да избере продуктите си, да ги поръча, плати и получи у дома. Това е класическият начин на доставка, по който работят повечето аптеки в България, като недостатъкът му е, че клиентът трябва да плати допълнително за доставка, ако не покрие обема от закупени стоки за безплатна такава и че трябва да си бъде у дома, за да получи поръчката си.

Обикновено, а и особено по време на криза, този начин на доставка е свързан с по-трудна логистика и закъснения, защото всички вериги, които го предлагат, трябва да имат налична логистична инфраструктура за доставка по домовете. По време на кризисната ситуация търсенето се оказа по-голямо, отколкото онлайн аптеките можеха да посрещнат и се стигна до големи закъснения. Ако каналът продължи да се развива стратегически, аптеките трябва да инвестират повече, за да го превърнат в реалност.

Популярен модел в други страни в Европа, който е все още недоразвит в България, е тъй нареченият модел click and collect. Той позволява на клиентите да посетят уебсайта на аптеката, да изберат продукта, който искат и също така да изберат аптеката, от която да го вземат в удобно време. Този модел е ценово атрактивен, няма разходи за доставка, и обикновено е придружен и с допълнителни покупки, направени от клиента, когато отиде да вземе поръчаното.

Една от големите вериги аптеки в България внедри наскоро click and collect модела в своята онлайн аптека.

Услугата оперира с особен успех (гледайки броя на посещенията на клиенти през месеца) в страни като Полша. Страната е разработила здравни портали с цялостна информация за продуктите, атрактивни цени, допълнителна информация за различни заболявания и разнообразие от здравни съвети. Това, което е важно да се отбележи, че средният оборот в една физическа аптека е по-малък, отколкото онлайн , защото клиентите рядко пазаруват онлайн само един продукт и средният оборот обикновено е четири пъти по-голям от този в стандартната аптека. Предизвикателство за аптеките в случая е, че се изисква да се поддържа много по-голямо портфолио от предложения от различни продукти онлайн, а също така и необходимата логистична инфраструктура, за да се осигури навременна доставка.

Интервюто взе Десислава Николова

Източник: Капитал