Над 170 млн. опаковки лекарства са включени в системата у нас

Над 170 млн. опаковки лекарства са включени в българската система за верификация през първата година от старта ѝ у нас. До момента са получени 2870 заявки за включване от аптеки, болнични аптеки и търговци на едро. Системата работи много стабилно, за което говори и ниският процент на сигналите за грешки – у нас през последните 3 месеца той е в рамките на 0,5% – 0,7% при средно ниво за ЕС около 0,9%. Това съобщи Илиана Паунова, изпълнителен директор на Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) по повод годишнината от въвеждането на Единната система за верификация на лекарствата в ЕС.

Стартът на системата бе даден на 9 февруари 2019 г. Целта на нейното въвеждане е да се гарантират произходът и качеството на предписаните лекарства. Всяка страна членка на ЕС е задължена да има своя национална система по силата на европейска директива и делегиран регламент. Националните системи са свързани в Единна европейска система за верификация на лекарствата. България е една от първите 5 страни, в които системата заработи в пилотен режим още през 2018 г.

Системата гарантира автентичността на лекарствените продукти чрез уникален код, който се сканира при търговците на едро и в аптеките. Тя обхваща всички производители у нас и е първата електронна система, която включва всички участници във веригата на лекарствоснабдяването. Над 1400 аптеки и 60 търговци на едро сканират опаковките лекарства, което е 50% от свързаните аптеки и търговци.

В системата вече има данни за 4270 продукти. Регистрират се над 1 млн. транзакции седмично. При 100% свързване и активност на аптеките се очаква транзакциите да бъдат над 3,5 млн. седмично, каза Илиана Паунова. Има много положителни резултати за работата на Българската организация за верификация на лекарствата при проведено проучване за удоволетвореността на производителите, отбеляза още Паунова.

Системата за верификация не използва обществено финансиране и не натоварва държавния бюджет. Тя се финансира изцяло от производителите и не води до повишаване на цените на лекарствата.

Предстоят законови промени, които ще регламентират верификацията нормативно и като задължения, отговорности и санкции за всеки участник в лекарствоснабдяването.