Държавата ще отделя 6.5 млн. лв. годишно за обучението, а след това кадрите ще трябва да работят три години в места с недостиг на специалисти

България няма достатъчно лекари, особено в ключови специалности като педиатрия, анестезиология, психиатрия, патология и др. С нова промяна, инициирана от здравното министерство, този недостиг трябва да бъде поне частично разрешен.

Ведомството на Кирил Ананиев е въвело промени в наредбата за специализациите, които най-накрая решават проблема с липсата на държавно финансиране за взимане на специалност.

Само допреди няколко години младите лекари, чието първоначално обучение продължава шест години, трябваше да плащат още четири или пет години, за да работят в болница и да се обучават. Преди три години здравното министерство промени този абсурден модел и накара клиниките, на които са нужни специализанти, да им плащат минимум две минимални работни заплати. Това обаче също доведе до проблеми: в много болници, особено в провинцията, младите лекари получаваха заплати, по-високи от тези на обучаващите ги лекари.

Според промените в наредбата държавата вече ще плаща от бюджета на здравното министерство за обучението по държавна поръчка за специализацията на лекарите, които са ѝ необходими. През тази година такива са 489 души и необходимата сума за обучението им е около 6.5 млн. лв. годишно. За специализациите, които започват през тази година, министерството е спестило средства от други пера, за да плати на младите лекари и техните бази за обучение.

Държавата взима мерки

Според обнародваната нова редакция на наредбата за специализациите на лекарите, обучението по държавна поръчка вече ще се поема от държавата, като ведомството, оглавявано от Кирил Ананиев, ще субсидира университетските болници, в които се обучават младите лекари. Лечебните заведения вече няма да бъдат длъжни да отделят средства за заплати на специализантите, които работят при тях.

Според наредбата размерът на месечната субсидия, която ще получават за всеки специализант базите за обучение, в общия случай ще е в размер на две минимални работни заплати за страната и дължимите осигурителни вноски върху тях. На специализантите от дефицитни специалности ще бъдат плащани три минимални работни заплати. През тази година минималната работна заплата е 560 лева.

Специализантите ще могат да получават субсидии за обучението си не само от държавата, но и от общините, от самите болници и по европейски проекти и програми.

Не си отивай от болницата

Минималните срокове за специализация на лекарите са 4-5 години. Пет години се специализира по хирургичните специалности. След като приключи обучението, лекарите могат да се явят на сесия два пъти годишно. Така, дори и да започнат веднага след завършването си на 25-годишна възраст, младите лекари се обучават поне до 29-30-годишна възраст.

Наредбата обаче въвежда и правила за работа след специализацията. След като придобият специалност, младите лекари ще могат да избират да работят от списък с лечебни заведения, области или общини, в които има установен недостиг на специалисти и ще бъдат длъжни да работят по специалността си поне три години.

Ако специализант, който е получавал държавна субсидия, не изпълни това задължение, той ще бъде длъжен да върне парите, които е получил по време на обучението си. Към днешна дата става въпрос за минимум 53 760 лв.

Източник: Капитал