Българските здравни фондове ще плащат нови медикаменти само ако те имат положителна оценка на здравните технологии във Великобритания, Швеция, Германия или Франция

Българските здравни фондове – здравна каса, министерство и болниците, ще плащат нови лекарства само ако те имат положителна оценка на здравните технологии в поне една от четири големи икономики в Европа – Великобритания, Франция, Германия или Швеция. Оценката на здравните технологии представлява научно проучване за това дали новият медикамент е по-ефективен от досега съществуващите терапии, дали носи повече години живот в добро здраве на пациента, както и спестявания за бюджета на здравната каса. Изискването е част от новите условия в наредбата за цените на лекарствата, които бяха одобрени от правителството през миналата седмица.

В наредбата се въвеждат и още допълнителни рестрикции. Новите лекарства вече няма да бъдат сравнявани със 17 държави, а само с 10, като изискването да се покриват в България е преди това медикаментите вече да се заплащат в пет от тези страни. Става въпрос за Белгия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Словения и Франция. Това са държави с най-ниски цени и в повечето от тях новите лекарства започват да се заплащат по-късно, отколкото в останалите европейски държави.

С тази нова регулация сегашното забавяне на влизането на нови медикаменти в България ще се увеличи още повече от 547 дни, както е в момента, на около 900 дни, прогнозира Иван Георгиев, регионален мениджър на маркетинговата компания IQVIA.

Още нови изисквания

В одобрената наредба фигурира текст за проследяване на ефекта на лекарствата, според който фармацевтичните компании ще подаряват на пациентите през първата година съответното лекарство. Ако проследяването дали има ефект покаже, че пациентите не се повлияват, фирмата ще трябва да върне парите за тях на здравната каса, ако вече е започнала да ги получава.

Избраните четири държави, в които ще се търси дали има положителна оценка на новото лекарство са с агенции за оценка на здравните технологии с традиции. Една от тях обаче, британската NICE (National Institute for Health and Care Exellence), е най-рестриктивната агенция в света и много трудно допуска нови медикаменти. За сметка на това пък във Великобритания нови лекарства, предимно за рак, се покриват от отделни държавни фондове и пациентите имат достъп до тях, независимо, че не се плащат веднага от здравната каса. Така, ако се сравнява с британската оценка, в България трудно би влязло ново лекарство.

Според мотивите на здравното министерство 10-те държави, в които ще се проверява дали се плаща лекарството, ако то има поне една положителна оценка на здравните технологии, са избрани, защото публикуват цени на производител в евро и често в тях са намирани най-ниски цени. В част от тях обаче съществуват отделни фондове за нови лекарства и те не се плащат от здравната каса, което също ще забави процеса по навлизане на нови медикаменти.

Според новата наредба генеричните лекарства не трябва да струват повече от 70% от цената на оригиналния продукт, а биоподобните медикаменти – повече от 80%. Биоподобните лекарства са аналог на биологичните терапии след изтичането на патента им.

И ново условие

В документа се въвежда и ново условие. Досега фармацевтичните компании плащаха на здравната каса отстъпка от 10% за всяко лекарство, което е само в група, като отделно от това даваха и допълнителни отстъпки за медикаментите, които са за първа година на пазара. В комбинация с ниските цени на генеричните медикаменти това доведе до оттегляне на над 1500 лекарства от българския пазар през последните пет години.

Според новия текст фармацевтичните компании ще се задължат да връщат на касата направените разходи над определения бюджет. Например, ако плащанията за определена група лекарства, които е прогнозирала НЗОК, са 100 млн. лв., а лекарите изпишат лекарства за 105 млн. лв., фармакомпаниите трябва да възстановят 5 млн. лв. на НЗОК. Според прогнозите на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании се очаква през тази година те да трябва да възстановят на НЗОК около 50 млн. лв. и да платят отстъпки от около 160 млн. лв. Това от своя страна допълнително ще потуши интереса към българския пазар.

Нови такси

До момента оценката на здравните технологии се извършваше от отделна комисия, а за работата на експертите плащаше държавата. Според новата наредба комисията се влива в Националния съвет по цени на лекарствата, а за всяка оценка ще плащат фармацевтичните компании.

За пръв път от въвеждането на оценка на здравни технологии от компаниите ще бъдат събирани такси за нейното изготвяне и те ще бъдат по 1500 лева за всяко лекарство. Съветът по цените ще начислява на компаниите с нови продукти по 3000 лв. за образуване на цена за нов продукт плюс 2300 за оценка на документацията му. Генеричните компании ще заплащат по 1500 лв. за цена на медикамент, на който няма да се извършва оценка плюс 800 лв. за оценка на документацията му.

Ефектът от наредбата

„Новата лекарствена регулация, която влиза в сила от 1 април, ще забави още повече достъпа на българските пациенти до нови лекарства“, смята Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM). Той допълва, че България и сега е сред най-бавните страни в Европа по включване на иновативни лекарства за плащане от здравната каса.

„При новите условия компаниите получават празен чек и никой не може да планира разходите си. Няма как това да е устойчив бизнес модел и най-вероятно няма да издържи, ще се пропука и предстои да видим къде. Регулация и оценка на ефективността безспорно трябва да има, но лошата, необмислена регулация може да доведе до пълен блокаж на новите лекарства. През 2019 г. производителите трябва да връщат на здравната каса всички разходи за нови лекарства“, каза той.

Източник: Капитал