Адв. Пламен Таушанов: „На конференцията „Достъп до лекарствена терапия – възможности и предизвикателства“ се представиха гледните точки на фармацевти, държавна администрация, представители на индустрията и пациентски организации.

Беше много полезна конференция, защото за първи път се предложи от адв. Пламен Таушанов, да се обобщят всички предложения на участниците във форума, чрез вестник „Капитал“, да продължи обмена на информация и анализи и да се обединят усилията за реализирането им. Предложи се фармакоикономически анализ и бюджетно въздействие, вместо пълно ОЗТ досие, да се повиши процента на реимбурсиране на лекарствените продукти, предназначени за социално-значими заболявания, като се достигнат нивата на други страни в ЕС – 100%. Да няма бариери пред комбинирани генерични лекарствени продукти, да се въведат критерии за проследяване на терапевтичния ефект, ограничават достъпа на пациента до най-ефективната терапия. Да е достъпна ефективна терапия и прогнози за дългосрочни здравни резултати, както и да са достъпни епидемиологични данни.“

Проф. Тони Веков, д.м.н.Декан на факултет „Фармация“, Медицински университет – Плевен: „Благодаря на екипите на Икономедия и Health PR за възможността българската експертна академична общност да представи възгледите си за наложителните реформи в лекарствената политика.Поздравления за безупречно проведената конференция.“

Боряна Маринкова, изпълнителен директор на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства:   „Конференцията „Достъп до терапии“ зададе нова рамка за провеждане на качествена и конструктивна публична дискусия в здравеопазването. Събитието бе програмирано изключително прецизно, дизайнът и организацията бяха на висотата на лекторите и модераторите. Поздравления за вниманието към всеки детайл и адмирации за инициатора на конференцията – авторитетният журналист Десислава Николова.“

г-н Васил Вълов, Novonordisk: „Конференцията бе организирана на много високо нива и постигна целта си – благодарение на вашия професионализъм. Удоволствие бе да работим с вас, поздравления!“