У нас няма да има санкции за аптеките, които не отговарят на условията за верификация на лекарствата, докато системата не заработи в пълен обем. Това съобщи зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева на националната конференция “Системата за верификация на лекарствата – гаранция за вашата сигурност”, организирана от в. “Капитал” и Health PR в партньорство с Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ), Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители и Българския фармацевтичен съюз.

След 9 февруари 2019 г. тече период на плавен преход към системата за верификация на лекарствата, която от тази дата става задължителна за България и останалите страни членки на ЕС.

Системата предвижда всички опаковки на лекарствата, отпускани с рецепта, да се произвеждат с уникален идентификационен код, чрез който се проверява и доказва техният произход. Единната европейска система за верификация на лекарствата се създава в изпълнение на Директива 62 на ЕС от 2011 г. и Делегиран регламент 161 на ЕС от 2016 г., насочени срещу проникването на фалшиви продукти в законната мрежа на лекарствоснабдяване. Всички национални системи са свързани в европейски хъб.

Сред основните лектори на форума бе Андреас Уолтър, генерален директор на Европейската организация за верификация на лекарствата (EMVO). “Успешно развихме и стартирахме европейския хъб. Създадохме система, която позволява на фармацевтичните производители да се съобразят с Директивата и Делегирания регламент. Пътят е построен и сега е ред на всички участници да поемат по него”, обясни Андреас Уолтър. Той подчерта, че основната цел на EMVO за 2019 г. е “плавен и регулиран преход към  цялостното функциониране на Европейската система за верификация на лекарствата и даде висока оценка на България за работата по внедряване на проекта”.

“В българската система за верификация на лекарствата има над 10 млн. сериализирани опаковки лекарства, над 1500 аптеки, от които 96 болнични, над 70 търговци на едро, 180 притежатели на разрешение за употреба, 15 сертифицирани ИТ доставчика”, съобщи Илиана Паунова, изпълнителен директор на Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ), която внедрява системата у нас. “През 2019 г. ще има плавен преход към сериализирани опаковки и изчистване на техническите затруднения на участниците в лекарствоснабдяването, което няма да доведе до спиране отпускането на лекарства”, каза още тя.

Българските институции бяха представени и от Богдан Кирилов, директор на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), която наблюдава и контролира процеса на верификация, и проф. Асена Стоименова, съветник на министъра на здравеопазването.

Целта не е да се налагат санкции, а системата да заработи, за което ИАЛ оказва пълно съдействие на участниците в системата на лекарствоснабдяването, обясни Кирилов. Предстои да бъдат разпространени инструкции за практическото прилагане на Директивата у нас.

“Тепърва ще се уточнява реалният брой на аптеките, които нямат достъп до интернет и компютър, но заради въвеждането на касовите апарати от НАП, системата за верификация и системата за проследяване на лекарствата, ще бъде необходимо аптеките да се приведат в съответствие. Нямаме официални данни 30% от аптеките да нямат компютри и интернет, това е много висок процент, реалният е вероятно около 10%”, каза Богдан Кирилов в отговор на въпрос за готовността на аптеките за работа със системата за верификация на лекарствата.

“Нуждата от системата за верификация на лекарствата беше отдавна изразена от пациентските организации, даже искахме да заработи по-рано. Тази система е изцяло в полза на сигурността на пациентите по отношение на лекарствата, предпазвайки ги и от фалшифицирани продукти, и от незаконни практики за снабдяване с лекарства”, подчерта д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация, която обединява множество пациентски групи и организации в България.