Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) проведе обучителен семинар за журналисти по темите на системата за верификация на лекарствата. Събитието на 18 януари 2019 г. събра над 20 представители на централните медии и специализирани издания.

Всяка организация, членуваща в БОВЛ, бе представена с лектор. Журналистите бяха информирани по няколко основни теми, представящи ролята на всеки от участниците във веригата на лекарствоснабдяването в процеса на верификация. “Системата за верификация на лекарствата – техническа иновация в полза на пациентите” от Илиана Паунова, изпълнителен директор на БОВЛ. Чрез тази презентация представителите на медиите за първи път получиха информация и за техническите аспекти на верификацията.

Деян Денев, председател на БОВЛ и изпълнителен директор на ArPharM, говори за ползата за производителите, фармацевтите и пациентите от системата за верификация. Той акцентира върху факта, че системата за верификация е единна общоевропейска и всяка страна членка на ЕС има задължения по Директива 62 на ЕС от 2011 г. и Делегиран регламент 161 от 2016 г., които трябва да изпълни.

“Верификация на генеричните лекарства в България” бе темата на д-р Евгени Тасовски, изпълнителен директор на БГфарма.

Председателят на Българския фармацевтичен съюз (БФС) проф. Илко Гетов говори по темата “Фармацевтите като бариера срещу фалшифицираните лекарства и активната им роля в процеса на верификация”.

Темата “Ролята на търговците на едро и паралелните дистрибутори в процеса на верификация на лекарствата” бе представена от Оля Василева, изпълнителен директор на БАТЕЛ и Христофор Иванов, председател на УС на БАРПТЛ.

Работната среща завърши с оживена дискусия, в която бяха изяснени основни въпроси, поставени от медиите.

Източник: HealthPR