Проект на промени в Националния рамков договор предвиждат въвеждане на камери за следене и по-ниски цени на лъчетерапията

Надзорният съвет на здравната каса ще гласува промени в наредбата за лекарствата, които заплаща, следващия вторник, а практическият ефект от тези промени ще бъде пълно блокиране на достъпа до нови лекарства. С промените в наредбата се включва механизъм за начина на финансиране на иновативните лекарства, чиято обявена цел е „да гарантира предвидимост и устойчивост на разходите на касата за медикаменти“. Механизмът предвижда, че ако една компания има по-голям оборот от предишната година на лекарства, финансирани от касата, тя ще трябва да поеме сама увеличението, т.е. да предостави горницата безплатно. За пример, ако през 2018 г. е изписана една опаковка от дадено лекарство без аналог, което касата финансира, а през 2019 г. опаковките станат две, здравната каса няма да плаща втората, а тя ще бъде за сметка на производителя. Ако лекарството е съвсем ново и до момента не е било изписвано, цялата стойност ще бъде за сметка на фармацевтичната компания.

Производителите разбираемо оценяват този механизъм като неприемлив, дискриминационен спрямо пациентите и опит за злоупотреба с господстващо положение. Ако текстът бъде одобрен, на практика изписване на нови лекарства няма да има, защото фармацевтичните компании няма да приемат да ги предоставят безплатно, а броят на пациентите на досегашната иновативна терапия не би трябвало да се увеличава.

Промяна с наредба

В писмо от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании до НЗОК, с което „Капитал“ разполага, се казва, че механизмът, който касата предлага с наредба, няма основание в закона. Подобен текст в Закона за здравното осигуряване няма, а с наредбата не може да се дописва законът.

Според фирмите касата налага необосновано ниски, нулеви цени на доставка и ограничава конкуренцията, защото прехвърля задълженията си по снабдяване с лекарства на фармацевтичните компании, като освен това изземва дохода им и лишава компаниите от стимула да се конкурират помежду си. „Разгледан на плоскостта на злоупотреба с господстващо положение, което Комисията за защита на конкуренцията нееднократно е установявала по отношение на НЗОК, подобен подход би представлявал експлоатативна злоупотреба съобразно практиката на КЗК, Европейската комисия и Съда на Европейския съюз“, се казва в становището на асоциацията.

Кой изписва

В писмото си компаниите припомнят, че лекарствата се предписват от лекарите. Компаниите нито предписват, нито отпускат, нито контролират процеса на изписване и лечение с медикаменти с рецепта и именно затова законодателят не е предвидил те да поемат риска от бюджетен преразход, а само да договарят отстъпки с НЗОК.

През последните три години – от 2015 г. до момента, фирмите с лекарства, които нямат аналог, бяха задължени да предоставят на касата 10% отстъпка от цената плюс допълнителни отстъпки за нови продукти. Благодарение на това за този период те са предоставили 0.5 млрд. лв. под формата на отстъпки от цената и всеки девети пациент на касата се лекува безплатно.

Според тях обаче с новия текст недопустимо им се прехвърлят общото задължение за здравно осигуряване и риска на касата от увеличаване на боледуващите.

„Притежателите на разрешение за употреба на лекарства (фармацевтична компания или дистрибутор, който я представлява) не са получатели на здравноосигурителните вноски и не участват в бюджетния процес. Чрез това предложение се създава предпоставка за създаване на икономическа невъзможност за предоставяне на лекарствени продукт без загуба. Очевидно е, че не може да се очаква от един икономически оператор да бъде задължен да доставя на загуба или безплатно“, се казва в писмото на фармацевтичните компании. Според тях въвеждането на такъв текст е недопустима експроприация, което е в противоречие с договорите за двустранна закрила на инвестициите и може да бъде основание за иск срещу държавата.

Компаниите уверяват, че имат готовност да обсъдят детайлно промените в наредбата, за да бъдат избегнати проблеми с лечението и доставките.

Анекс с още проблеми за пациентите

В същото време отново днес извънреден събор на Българския лекарски съюз ще разгледа предложения анекс към действащия Национален рамков договор. С него се увеличават цените на някои дейности, но пък за сметка на това се намаляват почти наполовина цените на иновативното лъчелечение.

В момента най-скъпата процедура в България при труднодостъпни тумори струва 5400 лв. Аналогично лечение в Турция например струва 20 хил. щатски долара. При кабинета „Борисов 2“ в оборудване за радиохирургия, линейни ускорители и строителство на помещения бяха вложени близо 200 млн. лв. евросредства. Отделно от това има и множество инвестиции в частни болници. Така България преодоля пропастта в лечението, заради която на гражданите се налагаше да пътуват в чужбина, защото лъчетерапията в България беше изостанала до нивото на 80-те години на миналия век.

Сега здравната каса предлага да плаща на бройка облъчване (процедура) и така цената ще намалее в зависимост от курса на лечение – на 3100 лв. за стандартни 20 облъчвания. Късите курсове ще струват средно около 800 лв. при 1700 лв. сега.

Лъчетерапевтите коментират, че тези цени не са обсъждани с тях и не покриват реалната стойност на високотехнологичното лъчение. Така три години след въвеждането на новата терапия, пациентите трябва да започнат да бъдат облъчвани отново като преди 40 години, освен ако болниците не искат да работят на загуба.
Очаква се около обед лекарският съюз да одобри или не този текст от анекса.

В анекса е предвидено още пациентите и лекарите пред инвазивните кардиологии да бъдат снимани преди процедурата, за да се докаже на касата, че те са оперирани. Лекарите са възмутени от начина на контрол върху работата им, пациентите изобщо не са питани, нито пък текстът е консултиран с Комисията за защита на личните данни. Това е другият скандален текст, върху който се очакват дебати между лекарите.

Източник: Капитал