Заместникът й Богдан Кирилов ще оглави институцията

Богдан Кирилов е новият изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), съобщиха от Министерството на здравеопазването. Той е досегашният заместник-директор на агенцията от ноември 2017 г.

Причината за смяната е, че досегашният директор проф. Асена Стоименова напуска оперативния пост. Тя обаче остава съветник на министъра на здравеопазването и ще продължи да представлява България в управителния съвет на Европейската агенция по лекарствата и в CHMP (Комитета за лекарствените продукти в хуманната медицина), като освен това ще бъде и програмен координатор за Световната здравна организация в областта на достъпа до лекарства и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Проф. Стоименова заемаше поста през последните четири години и е един от най-дълго задържалите се директори на лекарствения регулатор. Агенцията регистрира и контролира производителите на лекарства, самите лекарствени продукти, търговците на едро, аптеките, кръвните продукти, като освен това разрешава и отговаря и за контрола върху клиничните проучвания. По време на нейния мандат България за първи път след приемането си в Европейския съюз стана пълноправен член на Европейската лекарствена агенция, като започна да участва в международни процедури за разрешаване на лекарства. Тя е професионалист, чиято експертиза беше оценена от целия сектор, който два пъти публично разпращаше писма до институциите с настояване тя да остане начело на регулатора. По време на нейното управление бизнесът никога не се е оплаквал от административни трудности, нито пък от нерегламентиран натиск, което беше честа практика при предшествениците й.

Снимка © Надежда Чипева